Fossheim Hotells historie

Fossheim m/familien Langehaug ønsket sine første gjester velkommen i 1906. Den gang bestod hotellet av seks rom og var kombinert privatbolig og pensjonat. Her var samtidig landhandleri og gårdsdrift med seks kuer, en gris, en hest og 20 høner. Erik Trondsen Langehaug, ”Erik på bun”, og kona Karoline drev stedet frem til 1936, da sønnen Knut E. Langehaug overtok driften.

Knut E. Langehaug bygget om landhandleriet, og nytt hotell sto ferdig i 1939.

I 1946 kom det bensinstasjon i tilknytning til Fossheim. MIL var navnet på selskapet. I 1948 overtok BP, senere Norol og til slutt Statoil. I 1999 ble stasjonen nedlagt, i likhet med mange andre bensinstasjoner ute i distriktene.

Gårdsdriften på Fossheim ble avviklet i 1952. Fra nå av var det turisme og bensinstasjon som var leveveien. I 1961 ble låven bygget om til kafeteria i 1. etasje og gjesterom i 2. etasje.

Kafeteriaen var i drift i ni år, til 1971, da det ble gjesterom også i denne etasjen. Knuts sønn, Erik og kona Aashild, overtok den daglige driften av hotellet fra 1965 og fra 1983 kom deres sønn, Knut Erik, med i driften.

Fossheim er utvidet flere ganger.

Fjerde generasjon ved Knut Erik Langehaug og forlovede Ellen Eitrheim førte tradisjonene videre og drev hotellet frem til sommeren 2016.

Høsten 2016 leverte Knut Erik og Ellen stafettpinnen videre til Martin Gaze

Han og hans familie som fortsetter mye av tradisjonene med noen små endringer. Her kommer det inn Thai-restaurant og skotsk bar. Martin Gaze er halvt skotsk, vokst opp i Bærum, bodde 10 år i Bodø hvor han tok mastergrad i økonomi, jobbet for Bodøs største eiendomsutvikler samt startet et par treningssentre.

Martin har vært ivrig besøker av Hemsedal i over 10 år fra han først besøkte Fossheim hotell nyttårshelgen i 2005/06. Da muligheten dukket opp for å overta hotellet var valget enkelt.

om fossheim martin